Kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng năm du lịch Cửa Lò 2023

Đăng ngày 10/04/2023

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Cửa Lò và du khách thập phương nhân dịp thị xã Cửa Lò tổ chức Lễ hội Du lịch năm 2023; động viên tinh thần cán bộ, nhân dân phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2022, phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích trong lao động, sản xuất chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thị xã trong năm 2023, ngày 10/4/2023, Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc bắn pháo hoa chào mừng năm Du lịch Cửa Lò 2023 vào tối 14/4/2023 tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò với thời lượng 15’.

Theo đó, để kế hoạch được thực hiện đạt kết quả cao nhất, UBND thị xã giao: Văn phòng HĐND- UBND thị xã chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông xác định địa điểm để bố trí địa điểm bắn pháo hoa; Giúp UBND thị xã chỉ đạo phường Nghi Hương đảm bảo mặt bằng cho tập kết phương tiện, kỹ thuật, triển khai xây dựng  địa điểm bắn pháo hoa, đảm bảo vệ sinh môi trường, ánh sáng tại điểm bắn pháo hoa..Giao Ban chỉ huy Quân sự thị xã chủ trì phối hợp với các ban ngành chức năng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và thị xã, hỗ trợ đội kỹ thuật bắn pháo hoa Công ty Z21 Bộ Quốc phòng; Phối hợp với các Ban, ngành chức năng đảm bảo các điều kiện liên quan cho công tác bắn pháo hoa.. Công an thị xã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị xã chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa..Phòng văn hoá thông tin thị xã chủ trì chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ động trên địa bàn..Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông trực tiếp liên hệ với đơn vị sản xuất pháo đảm bảo đủ số lượng và chất lượng pháo phục vụ cho nhiệm vụ bắn pháo hoa của thị xã; Thông tin, thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Khai trương Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 để nhân dân và du khách biết đến xem.. Phòng tài chính-Kế hoạch đảm bảo kinh phí theo quyết định đã được UBND thị xã phê duyệt. Công ty Dịch vụ và môi trường thị xã trực tiếp thu dọn những công cụ và các loại chất thải tại địa điểm sau khi chương trình bắn pháo hoa kết thúc..

Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng giao phường Nghi Hương phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành thị xã liên quan để khảo sát cho tập kết lực lượng, phương tiện kỹ thuật để triển khai xây dựng địa điểm pháo, đảm bảo VSMT, điện chiếu sáng tại địa điểm bắn pháo hoa; Chỉ đạo Công an, BCH quân sự phường tham gia lực lượng dân quân phối hợp với các ban, ngành thị xã liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống cháy nổ trước trong và sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc../.

Phan Thành