[Infographics] Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Đăng ngày 30/04/2016