Họp Uỷ viên UBND thị xã Cửa Lò phiên tháng 6/2023

Đăng ngày 16/06/2023

Sáng ngày 16/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã, UBND Cửa Lò đã tổ chức họp Uỷ viên UBND thị xã phiên tháng 6/2023. Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND, MTTQ; Ban tuyên giáo Thị uỷ; Các đồng chí Uỷ viên UBND; Trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND các phường.

Phiên họp lần này đã thông qua 7 nội dung liên quan đến các vấn đề: Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH – QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Tình hình thực hiện dự toán NSNN; Công tác  đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thu, khiếu nại tố cáo; Các kết luận thanh tra, kiểm tra; Công tác Quốc phòng – An ninh; Nghe dự thảo Đề an phát triển du lịch bền vững gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tình hình chuẩn bị Lễ hội Hoa Đăng…

Một trong những nội dung quan trọng được hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận, đó là: Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH – QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.056 tỷ đồng, đạt 39,5% so với kế hoạch HĐND thị xã năm 2023, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, các ngành dịch vụ ước đạt 2.150 tỷ đồng; Công nghiệp – xây dựng ước đạt 2.556 tỷ đồng; Nông – Lâm – Thuỷ sản đạt 349 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt hơn 119 tỷ đồng đạt 34% dự toán tỉnh giao, đạt 18,4% so với dự toán HĐND thị xã giao. Văn hoá xã hội có nét khởi sắc. An sinh xã hội, giáo dục được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội trọng yếu, thu ngân sách còn đạt thấp với kế hoạch. Hoạt động của Nhà máy sữa gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiên chủ trương “5 không” trong hoạt động du lịch có mặt chưa tốt. Tình trạng mất điện ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu các ban, ngành liên quan bám sát nhiệm vụ để triển khai cho những tháng còn lại. Trong đó, tập trung vào công tác quản lý các hoạt động năm du lịch năm 2023. Có phương án, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất linh hoạt để tạo động lực thực hiện chương trình, dự án đầu tư công đã phê duyệt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính…

Phiên họp lần này cũng dành thời gian thông qua các nội dung quan trọng khác./.

Đàm Hiền – Duy Quý