Hơn 800 cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Cửa Lò 2 được nghe các nội dung về Luật biên giới quốc gia

Đăng ngày 24/10/2022

Sáng ngày 24/10/2022, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò- Bên Thuỷ phối hợp với trường THPT Cửa Lò 2 tổ chức buổi tuyên truyền các nội dung về Luật biên giới quốc gia, Luật biên phòng Việt Nam và Luật an ninh mạng. 

Theo đó, tại chương trình, hơn 800 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã được đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò- bến Thuỷ giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và Luật An ninh mạng; nội dung trọng tâm Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết thi hành Luật biên phòng Việt Nam; quy định, phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP, cũng như của các cấp, ngành và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo; đáp ứng 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhà trường nắm được các các nội dung cơ bản và sự cần thiết của việc ban hành Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và Luật an ninh mạng. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của tổ quốc./.

Phan Thành