Hơn 1,2 triệu khách du lịch đến Cửa Lò trong 6 tháng đầu năm

Đăng ngày 19/06/2023

Nghệ An – 6 tháng đầu năm, có hơn 1,21 triệu lượt khách du lịch đến thị xã Cửa Lò, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 1.250 tỉ đồng.