Hội truyền thống Trường Sơn P. Nghi Hải đại hội lần thứ 2

Đăng ngày 14/01/2020

Chiều ngày 14/1, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Nghi Hải tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

81615012_2664248130481291_4765440255576768512_n

Nhiệm kỳ qua, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Nghi Hải tập trung củng cố tổ chức và phát triển hội viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Hội đã huy động các nguồn lực xã hội để tri ân, tặng quà các gia đình hội viên, nhất là những người có công với cách mạng và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, hội luôn tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ, hội viên giữ gìn và phát huy truyền thống Trường Sơn, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong các cuộc vận động, phong trào thi đua được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, biểu dương.

82279116_512018339430294_3232221189573181440_n

82253468_2853207738052408_2295730074923565056_n

82341959_414383135984398_1635149355881070592_n

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đồng thời, bầu 5 đồng chí vào BCH và bà Lê Thị Nguyệt được bầu giữ chức chủ tịch hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Nghi Hải khóa 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                                          Hữu Lương – Ngọc Ánh