Hội thảo nghiệp vụ “Báo chí tuyên truyền về kinh tế du lịch biển” tại Cửa Lò

Đăng ngày 20/03/2014

 

Những năm qua, cùng với công tác tuyên truyền biển đảo, các cơ quan báo chí 6 tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên tuyền du lịch biển, góp phần đáng kể trong nâng cao tỷ trọng tăng trưởng kinh tế từ biển. Thông qua các tác phẩm báo chí, các chương trình phát thanh – truyền hình, những tiềm năng, giá trị văn hóa của du lịch biển được quảng bá rộng rãi.

Riêng đối với thị xã du lịch biển Cửa Lò, hàng năm, Hội nhà báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh và UBND thị xã đã phối hợp tổ chức thành công các chương trình lớn như: Lễ hội du lịch Cửa Lò, Đượm tình khúc hát dân ca – Nối vòng tay biển. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều Đài PT – TH trong nước và nước bạn Lào, góp phần đưa hình ảnh Cửa Lò đến với đông đảo công chúng.

Tại hội thảo “Báo chí tuyên truyền về phát triển kinh tế du lịch biển” lần này, ban tổ chức đã nhận được gần 20 bài tham luận của các nhà báo, tập trung vào làm rõ vai trò của báo chí và nâng cao tính tuyên truyền kinh tế du lịch biển. Hội thảo cũng là dịp để các đại diện cơ quan báo chí cùng thẳng thắn nhìn nhận vào những thực tế còn tồn tại. Đó là, công tác tuyên truyền vẫn chưa tương xứng với yêu cầu hiện nay. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tăng cường sự phối hợp tạo sự đa dạng về hình thức và phong phú về thể loại báo chí trong tuyên truyền kinh tế du lịch biển của đất nước cũng như của từng địa phương trong 6 tỉnh Bắc miền Trung.
.

Theo: Thanh Vân