Hội phụ nữ thị xã Cửa Lò triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Đăng ngày 10/07/2015

phunusoket

Ngay từ đầu năm 2015, Hội liên hiệp phụ nữ thị xã đã tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng và của hội phụ nữ các cấp tới chị em phụ nữ. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng tâm của hội và các phong trào thi đua như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Phong trào “Phụ nữ thị xã Cửa Lò phát huy nội lực chung sức xây dựng đô thị văn minh” bằng việc tổ chức cho các chi hội đảm nhận vệ sinh đường làng, ngõ phố; Hay cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” chị em phụ nữ đã ủng hộ được 38 triệu đồng để giúp hội viên nghèo xóa nhà dột nát. Đối với chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thu hút đông đảo chị em tham gia. Hơn nữa, hội phụ nữ thị xã cũng đã tích cực tín chấp cho hội viên vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội 37 tỷ đồng và  quỹ tình thương chi nhánh Cửa Lò 16 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế. Nhời đó, đời sống của chị em được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo ngày một giảm.

Hội nghị đã giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015.

Hữu Lương – Tạ Nhật