Hội nước sạch và môi trường Việt Nam tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

Đăng ngày 28/03/2014

 

Thành viên dự lớp tập huấn là cán bộ, nhân viên phòng tài nguyên môi trường, cán bộ địa chính, đại diện các tổ chức đoàn thể các xã phường của huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Trong thời gian một ngày, các học viên được quán triệt các nguyên nhân biến đổi khí hậu. Đặc biệt là hậu quả của việc biến đổi khí khí hậu đã gây ra những trận lũ lụt, hay tình trạng nước biển dâng làm ảnh hướng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như đời sống của người dân. Từ thực tế đó, các chuyên gia đã giới thiệu cho học viên cách ứng phó với biến đối khí hậu. Trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do biến đổi khí hậu gây nên.

Theo: Hữu Lương