Hội nông dân thị xã Cửa Lò: Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2016.

Đăng ngày 30/06/2016

hnd

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội nông dân thị xã Cửa Lò đã phát triển được 95 hội viên, nâng tổng số hội nông dân toàn thị lên Hơn 6.570 hội viên. Để giúp hội viên có nguồn vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, Hội đã làm tốt công tác phối hợp NHCS thị tín chấp hơn 46 tỷ đồng cho 1670 vay vốn. Và từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội đã giúp 6 hộ hội viên nông dân vay đầu tư vào chăn nuôi, chế biến, kinh doanh dịch vụ với tổng trị giá gần 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo cũng được các cấp Hội tích cực hưởng ứng, 7/7 cơ sở hội đều đăng đăng ký đảm nhận xóa  hộ nghèo…

hnd3

hnd2

Từ những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng còn lại, Hội nông dân TX Cửa Lò tiếp tục triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền cho nhân dân về chủ quyền biển đảo; Vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương “5 không” về Đề án xe điện trong hoạt động du lịch; Làm tốt công tác hỗ trợ nông dân về phân bón cũng như các điều kiện sản xuất để khai thác tiềm năng  có hiệu quả nhất./.

Đàm Hiền – Duy Quý