Hội nông dân phường Thu Thuỷ ra mắt mô hình “đường cờ đại đoàn kết” tại khối 3

Đăng ngày 12/09/2023

Sáng ngày 12/9, Hội nông dân phường Thu Thuỷ tổ chức ra mắt mô hình “đường cờ đại đoàn kết” tại khối 3, phường Thu Thuỷ. Dự lễ ra mắt có đồng chí: Nguyễn Thanh Tuyền – Chủ tịch Hội nông dân thị xã; Đại diện Đảng uỷ – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQVN, các tổ chức đoàn thể phường và cán bộ, bà con nhân dân khối 3, phường Thu Thuỷ.

Khối 3, phường Thu Thuỷ là địa bàn đất chật, người đông với hơn 75% dân số là bà con giáo dân. Để tiến tới xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hội Nông dân phường đã huy động nguồn xã hội hoá từ hội viên nông dân và bà con nhân dân xây dựng mô hình đường điện, cột cờ tại tuyến đường Lan Châu, khối 3 với chiều dài gần 400 mét, tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng. Đường cờ được hội nông dân thiết kế 30 cột điện chiếu sáng, pano, cột treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng.  “Đường cờ đại đoàn kết” được xây dựng đã mang lại vẻ đẹp cảnh quan trên địa bàn, góp phần rất lớn trong việc đi lại thuận tiện cho bà con, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 của hội nông dân phường.

Hiện nay, toàn phường Thu Thuỷ đã có 4 mô hình đường cờ đại đoàn kết trong vùng giáo. Thông qua những mô hình này nâng cao được ý thức, nhận thức của người dân về việc treo cờ tổ quốc trong các ngày lễ, tết, lễ noel. Đặc biệt, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết lương giáo, tạo động lực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và xây dựng phường Thu Thuỷ ngày càng phát triển.

Dương Tân – Tạ Nhật