Hội nông dân P. Thu Thủy ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Nuôi, giữ hải sản”

Đăng ngày 27/11/2019

Sáng ngày 27/11, Hội nông dân phường Thu Thủy tổ chức lễ ra mắt Tổ Hội nghề nghiệp “Nuôi, giữ hải sản” và giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân. Về dự có ông Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch Hội nông dân thị xã.

hn1

hn2

hn

Tổ Hội nghề nghiệp “Nuôi giữ hải sản” phường Thu Thủy gồm có 20 hội viên, trực thuộc Chi hội nông dân khối 3. Sau khi thành lập, Tổ Hội sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi quý 1 lần; Nội dung của các đợt sinh hoạt tập trung chủ yếu vào tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng ngành nghề của địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tổ hợp tác mà các thành viên quan tâm; Phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng KHKT vào sản xuất, hỗ trợ về vốn để nông dân có cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ nhau trong công tác quảng bá, phát triển nghề nuôi, giữ hải sản, tạo thương hiệu cho hải sản Cửa Lò.

hn3

hn5

Ngay sau lễ ra mắt, Hội nông dân thị xã Cửa Lò đã giải ngân 200 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân thị xã cho 4 hội viên Tổ Hội vay phát triển nghề nuôi, giữ hải sản./.

                                                                                Đàm Hiền – Tạ Nhật