Hội nông dân Nghi Thủy triển khai xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác”

Đăng ngày 03/03/2020

Sáng ngày 3/3, Hội nông dân phường Nghi Thủy triển khai xây dựng ” Hàng cây nông dân ơn Bác”.

Trong đợt này, hội nông dân phường Nghi Thủy đã tiến hành trồng 45 cây xoài, tại tuyến đường 2 B có chiều dài 800m, với số tiền gần 50 triệu đồng. Đây là nguồn hỗ trợ của hội nông dân phường và kêu gọi sự tham gia xã hội hóa của nhân dân địa phương.

Nghi Thủy là địa phương cuối cùng của Thị xã Cửa Lò hoàn thành việc thực hiện chủ trương của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Và theo số liệu của Hội nông dân Thị xã, trong đợt thực hiện xây dựng ” Hàng cây nông dân ơn Bác” Hội nông dân Thị xã Cửa Lò đã huy động được 7/7 phường hội tham gia, với gần 300 cây, được trồng tại 3.300m đường, tổng số tiền hỗ trợ và huy động trên 160 triệu đồng. Đây là chủ trương có ý nghĩa  thiết thực nhằm thể  hiện tình cảm của nông dân Nghệ An với Bác Hồ kính yêu; Phát huy nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh