Hội người cao tuổi thị xã Cửa Lò: Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội khóa I

Đăng ngày 20/08/2014

Từ năm 2012 đến nay công tác Hội và phong trào người cao tuổi trên địa bàn TX đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Hầu hết các hội viên người cao tuổi trên địa bàn luôn phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, mẫu mực trong cuộc sống, giáo dục con cháu và gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh và các hoạt động công tác Hội. Tạo lập được mối quan hệ với các ngành trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị và trong chăm sóc, phát huy người cao tuổi. Điểm nổi bật sau nửa nhiệm kỳ là có 7/9 chỉ tiêu chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn (2012- 2015) đã hoàn thành.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Người cao tuổi trên địa bàn TX đã kết nạp được 643 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên gần 4,1 ngàn người, đạt 85% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Trong nửa cuối nhiệm kỳ, Hội NCT thị xã tập trung thực hiện một số công tác như: Tuyên tuyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về Luật NCT, Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020, đấy mạnh thi đua “tuổi cao, gương sáng”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục củng cố phát triển các loại hình câu lạc bộ đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả cao…

                                                  Thanh Bình- Tạ Nhật