Hội Người cao tuổi phường Nghi Tân đại hội nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 16/08/2016

hctntan

Nhiệm kỳ qua, Hội Người cao tuổi phường Nghi Tân đã phát động và thực hiện tốt các tiêu chuẩn thi đua “Tuổi cao gương sáng”, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, hàng năm có 9/9 chi hội đăng ký thi đua; công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 175 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 758 hội viên.

hctntan1

hctntan2

Trong nhiệm kỳ, đã có 329 lượt người cao tuổi được mừng thọ, chúc thọ với tổng số tiền trên 100 triệu đồng, Hội đã làm hồ sơ cho 106 cụ 80 tuổi được hưởng chế độ trợ cấp theo Luật Người cao tuổi, đồng thời tổ chức tư vấn và khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 100 cụ.

hctntan3

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Hội đã động viên hội viên tham gia sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống gia đình, góp phần xây dựng kinh tế địa phương hàng năm thu lãi từ 10 đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ hội viên Hội cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dưỡng sinh nâng cao sức khỏe, số hội viên Người cao tuổi đạt gia đình văn hóa hàng năm chiếm 95%.

hctntan4

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với các chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu tập hợp 95% người cao tuổi vào hội.

Đại hội người cao tuổi phường Nghi Tân đã bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới gồm 13 người Ông Phùng Bá Điểm tiếp tục được đạị hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2021./.

Ng.T.Phượng – Thanh Bình