Hội người cao tuổi Cửa Lò sơ kết công tác hội giữa nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng ngày 21/06/2024

Sáng ngày 21/6, Hội Người Cao tuổi thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2021- 2026. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối nhiệm kỳ. Tới dự có đồng chí: Cao Đăng Vĩnh – Chủ tịch Hội Người Cao tuổi tỉnh Nghệ An; Võ Văn Tuất – Phó Ban Dân vận thị xã Cửa Lò; Nguyễn Đức Tình – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã.

Từ sau đại hội đến nay, công tác tổ chức Hội được kiện toàn sau khi sắp xếp lại các khối của thị xã. Đến nay, tổng số hội viên NCT toàn thị là 4686 cụ/4999 (tổng số người cao tuổi thị xã), tỷ lệ tập hợp đạt 93,75%, chiếm 9% dân số thị xã. Nửa nhiệm kỳ qua, có trên 800 cụ được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, 3000 người cao tuổi được khám sàng lọc về mắt và có hàng trăm cụ được mổ mắt miễn phí; 7/7 phường đã tổ chức khám bệnh định kỳ cho các NCT không có bảo hiểm y tế. Các cấp hội đã xây dựng được nguồn quỹ chăm sóc người cao tuổi. Hiện nay toàn thị xã có hơn 400 triệu quỹ chăm sóc NCT.

Người cao tuổi Cửa Lò luôn phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trên các lĩnh vực: toàn thị có gần 3000 cụ trực tiếp tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, có 615 cụ là Đảng viên đang tham gia sinh hoạt ở các chi bộ khối, có 318 cụ tham gia các chức danh ở khối và phường, các tổ hòa giải ở chi hội và khu dân cư.  Hàng năm có trên 95% hộ gia đình Người cao tuổi đạt danh hiệu văn hóa.

Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới được Hội NCT xác định: Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động từ chi hội, tập hợp đoàn kết NCT tham gia sinh hoạt Hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng; làm tốt công tác chăm sóc đời sống, vật chất tinh thần cho NCT, quan tâm người cao tuổi già yếu, cô đơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Duy trì các  hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người cao tuổi; tích cực vận động xây dựng quỹ hội để thực hiện công tác chăm sóc NCT, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng quê hương./.

Dương Tân – Tạ Nhật