Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò lần thứ 12 khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng ngày 04/10/2023

Sáng ngày 4/10, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị chuyên đề để thực hiện kiện toàn công tác cán bộ. Dự hội nghị có các ông, bà: Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Thanh Long – Phó BT thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã. Đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ban tổ chức Thị ủy cùng 45 vị Ủy viên UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò, nhiệm kỳ 2019- 2024.
Hội nghị lần này có nhiệm vụ xem xét để hiệp thương cử bổ sung Ủy viên UBMTTQ Việt Nam thị xã và hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định, đảm bảo kiện toàn chức danh lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác Mặt trận năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2019- 2024.
Theo đó, hội nghị đã xem xét, biểu quyết nhất trí cao cử bổ sung các ông, bà: Nguyễn Thanh Tuyền – Thị ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân thị xã; Trần Quốc Tuấn – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghi Hòa và bà Phùng Thị Lê Na – Ủy viên BTV Thị đoàn tham gia vào Ủy viên UBMTTQ Việt Nam thị xã. Hiệp thương cử bổ sung ông Trần Quốc Tuấn làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Với việc kiện toàn cán bộ sẽ góp phần triển khai thực hiện tốt các chương trình, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra.
Dịp này, hội nghị cũng đã tặng hoa cho ông Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã thôi không tham gia Ủy viên UBMTTQVN thị xã.
Đàm Hiền – Tạ Nhật