Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An

Đăng ngày 23/03/2014

 

Năm 2010, mặc dầu nền kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng ngành du lịch Nghệ An vẫn thu được nhiều kết quả tốt. Lượng khách đến thăm quan, nghỉ mát tăng hơn năm trước. Riêng khách lưu trú đạt trên 2,7 triệu lượt, bằng 115,3% so với năm 2009. Doanh thu từ du lịch hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 111,4% kế hoạch được giao. Trong đó, du lịch Cửa Lò năm qua cũng đã đón trên 1,8 triệu lượt khách đạt doanh thu 725 tỷ đồng.
Năm 2011, du lịch Nghệ An cần đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh công tác quảng bá, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đưa du lịch Nghệ An tiếp tục phát triển nhanh, bền vững tạo đà cho những năm tiếp theo. Đồng thời, tập trung triển khai xây dựng chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2011- 2015. Phấn đấu tổng lượt khách lưu trú năm 2011 là gần 3 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 110.000 lượt, tổng doanh thu dịch vụ du lịch là 1.160 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2010.

Theo: Mỹ Hạnh