Hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông cụm số 1

Đăng ngày 24/11/2016

tttt

Năm 2016, các địa phương trong cụm số 1 đã tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, các nhiệm vụ chính trị quan trọng trên địa bàn cũng như của đất nước…Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời trên hệ thống Đài TT-TH huyện, thành phố, thị xã, Cổng TTĐT, đài truyền thanh cơ sở, bưu điện văn hóa xã…

tttt1

Trong lĩnh vực hoạt động Báo chí – Xuất bản, các huyện, thành, thị đã chủ động tuyên truyền phổ biến rộng rãi luật báo chí, quan tâm tham mưu, chỉ đạo cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời tạo điều kiện cho báo chí hoạt động theo đúng quy định… 

tttt2

tttt3

Công tác quản lý trò chơi điện tử, quản lý điểm truy nhập Internet được các huyện trong cụm quan tâm chú trọng…Đảm bảo thông tin liên lạc, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông, hạ tầng CNTT-TT được quan tâm đầu tư.

tttt4

Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại các huyện, thành, thị trong cụm ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Các đơn vị trong cụm quan tâm triển khai ứng dụng hệ thống HCM Egov Frameword 2.0; phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông… Duy trì tốt và quản lý tốt cổng thông tin điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến, thư điện tử công vụ…

tttt5

Tại hội nghị giao ban, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành, thi và phòng Văn hóa thông tin các đơn vị trong cụm đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở TT&TT đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong cụm đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các địa phương trong cụm cần phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên tất cả lĩnh vực thông tin báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông, CNTT… 

                                                             Thanh Bình