Hội nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

Đăng ngày 23/02/2017

Chiều ngày 22/2/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp  luật năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

hopp

Năm 2016, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thị xã Cửa Lò được đẩy mạnh thực hiện từ Thị xuống cơ sở, công tác tuyên truyền đã từng bước được kiện toàn, với trên 570 hòa giải viên tại 78 tổ hòa giải cơ sở. Trong năm, Thị xã đã tổ chức được 193 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức 39 cuộc thi tìm hiểu luật, phát ra trên 13 ngàn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật…đã thu hút hàng chục ngàn lượt người tham dự. Đặc biệt, UBND Thị xã đã tổ chức 30 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân về chính sách pháp luật, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, xe điện bốn bánh, mô tô nước… Nhờ đó, đã góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.\

Về nhiệm vụ năm 2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thị xã Cửa Lò sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật, pháp lệnh mới, và những văn bản liên quan, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ pháp luật trong xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của Thị xã./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh