Hội nghị Ban chỉ đạo phát triển du lịch Nghệ An

Đăng ngày 28/03/2014

 

Tham dự hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2011 và chương trình công tác năm 2012 của BCĐ. Đồng thời, các đại biểu cũng nghe báo cáo tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý cho các dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 – NQ/TU về phát triển du lịch Nghệ An và quy chế hoạt động của BCĐ. Cũng trong hội nghị này, đồng chí Doãn Tiến Dũng – phó chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo công tác triển khai lễ hội du lịch biển Cửa Lò, trong đó nhấn mạnh: Cửa Lò đã sẵn sàng cho mùa du lịch mới 2012, và yêu cầu các cơ quan báo chí cần tập trung ưu tiên cho công tác tuyên truyền về Cửa Lò để quảng bá hình ảnh của thị xã biển đến du khách trong và ngoài nước.

Theo: Thanh Vân