Hội LHPN Thị xã: Tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2016

Đăng ngày 29/08/2016

phunu

Tham gia lớp tập huấn có 120 học viên là cán bộ ban chấp hành  phụ nữ Thị xã, ban chấp hành phụ nữ cơ sở.

Trong thời gian 1 ngày các học viên được cán bộ Hội LHPN Tỉnh Nghệ An trình bày các nội dung như: Chức năng, nhiệm vụ, vị trí vai trò của chi hội trưởng. Vai trò của Hội phụ nữ trong vận động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế…

phunu1

Qua đó, giúp cho cán bộ hội cơ sở nắm vững những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác hội, từ đó tuyên truyền đến tận hội viên phụ nữ trên địa bàn đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung phương thức hoạt động Hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh