Nghi Thu sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 14/06/2024

Chiều ngày 14/6, Hội LHPN phường Nghi Thu tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và triển khai hoạt động TYM. Các ông, bà: Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội LHPN Thị xã; Đỗ Thị Ninh – Ủy viên BCH Hội LHPN thị xã, Trưởng phòng giao dịch TYM Cửa Lò; Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, cùng các ông bà trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, đại diện các đoàn thể, khối dân cư, ủy viên BCH Hội LHPN phường Nghi Thu tham dự.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026, BTV Hội LHPN phường Nghi Thu đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các chi hội triển khai thực hiện. Nội dung bám sát vào chỉ đạo của Ban thường vụ Thị hội và  nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là 10 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Nghi Thu lần thứ 31, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đề ra. Trong đó chú trọng vào hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới;  đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo phương châm “nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội” nên qua nửa đầu nhiệm kỳ đã có 7/10 chỉ tiêu với 11 nội dung đạt và hoàn thành trước thời hạn…

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã đề ra.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu còn được nghe bà Đỗ Thị Ninh –  Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN thị xã, Trưởng phòng giao dịch TYM Cửa Lò giới thiệu về hoạt động của TYM, kết quả hoạt động cũng như các sản phẩm và kế hoạch triển khai các hoạt động của TYM trên địa bàn phường Nghi Thu thời gian tới.

                                                               Hữu Lương – Ngọc Ánh