Hội LH phụ nữ thị xã và Quỹ Tym Cửa Lò tặng quà 27/7

Đăng ngày 25/07/2016

pnutqLãnh đạo Hội phụ nữ và Quỹ tym Cửa Lò tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòe ở khối 1 phường Nghi Tân

5 bà mẹ Việt Nam anh hùng mà đoàn đã đến thăm và tặng quà đó là bà Trương Thị Kính  ở phường Nghi Hải, Nguyễn Thị Đường ở Nghi Hòa  Nguyễn Thị Quế ở Nghi Hương, Phạm Thị Thành và Nguyễn Thị Hòe ở phường Nghi Tân,

pnutq1Tặng quà cho mẹ VNAH Trương Thị Kính, phường Nghi Hải

pnutq2Trò chuyện với mẹ VNAH Trương Thị Kính

pnutq3Tặng quà cho mẹ VNAH Phạm Thị Thành phường Nghi Tân

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Hội phụ nữ và Quỹ Tym Cửa Lò đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà tới thân nhân các liệt sỹ. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến xương máu cho Tổ Quốc để giành độc lập, tự do cho nhân dân.

Hữu Lương