Hội đồng nhân dân phường Nghi Hương bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND mới.

Đăng ngày 12/12/2022

Chiều ngày 12/12, HĐND phường Nghi Hương tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Nguyễn Hồng Quang- Ủy viên BTV Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã; Võ Văn Hùng- UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo thị xã tại phường Nghi Hương; Đại diện Phòng Nội vụ thị xã; Các phòng, ban, đơn vị có liên quan, các vị đại biểu HĐND phường Nghi Hương cùng dự.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND phường Nghi Hương đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Minh Lương; Bầu bổ sung Chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Văn Hợp – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026; Bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thọ Đạt- Chủ tịch UBND phường Nghi Hương nhiệm kỳ 2021-2026 và bỏ phiếu Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Thành- Phó Bí thư Đảng ủy.

Sau khi tiến hành các bước bầu cử theo luật định, kết quả: ông Hoàng Văn Hợp – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 với số phiếu 21/21, đạt tỷ lệ 100%; Ông Nguyễn Hoàng Thành – Phó Bí thư Đảng ủy trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021- 2026 với số phiếu 21/21, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân chủ tịch HĐND và hủ tịch UBND phường Nghi Hương bày tỏ sự xúc động, niềm vinh dự trước sự tin tưởng, tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND phường. Với cương vị mới, các ông  chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND phường Nghi Hương hứa sẽ nổ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết cộng sự cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng Nghi Hương ngày càng phát triển, xứng đáng là phường trung tâm của thị xã du lịch biển Cửa Lò./.

Phan Thành- Tạ Nhật