Hội cựu TNXP Nghi Thủy: Đại hội khóa 3 nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 12/08/2016

dhoitnxptnthuy

Với tinh thần: “Trẻ xông pha, già mẫu mực” trong nhiệm kỳ qua Hội cựu TNXP phường Nghi Thủy đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Các phong trào các cuộc vận động đã được hội viên Hội cựu TNXP phường Nghi Thủy tích cực thực hiện, mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao xuất hiện ngày càng nhiều. Toàn Hội hiện vận động được gần 45 triệu đồng quỹ nghĩa tình đồng đội, tăng gấp 4 lần so với đầu nhiệm kỳ. 

dhoitnxptnthuy1

dhoitnxptnthuy2

dhoitnxptnthuy3

dhoitnxptnthuy4

Tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đề ra phương hường nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Trong đó tiếp tục duy rì và phát huy các hoạt động nghĩa tình đồng đội, xây dựng phong trào phát triển kinh tế, phong trào văn hóa ở khu dân cư.

dhoitnxptnthuy5

dhoitnxptnthuy6

dhoitnxptnthuy7

Với tinh thần dân chủ, đổi mới đại hội lần này đã bầu 5 đ/c vào BCH khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý