Hội cựu TNXP Nghi Tân : Đại hội khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 25/07/2016

dhtnxpnt

Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, hội cựu TNXP phường Nghi Tân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chỗ dự vững chắc cho hội viên.

dhtnxpnt1

dhtnxpnt2

Đặc biệt là việc xây dựng nguồn “quỹ nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên khó khăn của Hội cựu TNXP phường Nghi Tân ngày càng phát huy hiệu quả. Với số quỹ 24 triệu đồng đầu nhiệm kỳ, đến nay nguồn quỹ của  hội đã nâng lên trên 94 triệu đồng.

dhtnxpnt3

dhtnxpnt4

Công tác vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ các hội viên khó khăn được thực hiện tốt, trong nhiệm kỳ đã có 2 hội viên được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, 8 hội viên được tặng sổ tiết kiệm…Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đông đảo gia đình hội viên hưởng ứng thực hiện, toàn hội có trên 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa…

dhtnxpnt5

dhtnxpnt6

Tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng và đẩy mạnh mọi hoạt động của Hội cựu TNXP phường Nghi Tân nhiệm kỳ 2016 – 2021.

dhtnxpnt7

Dịp này, Hội cựu TNXP phường Nghi Tân đã bầu BCH khóa mới gồm 7 đồng chí, đ/c Trần Thị Thành tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch Hội cựu TNXP phường Nghi Tân khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Mỹ Hạnh