Hội CCB thị xã Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023

Đăng ngày 28/08/2023

Sáng ngày 28/8, Hội CCB thị xã Cửa Lò phối hợp với Trung tâm chính trị thị xã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023. Dự lớp tập huấn có đại diện Trung tâm chính trị thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Thị hội và các phường hội cùng chi hội trưởng, chi hội phó chi hội CCB các khối, đại diện hội CCB khối 487 trên địa bàn thị xã.
Trong thời gian  1 ngày, cán bộ hội CCB thị xã Cửa Lò được quán triệt 1 số nội dung cơ bản của Nghị quyết  và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Giới thiệu Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII; Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII. Cán bộ hội CCB thị xã còn được giới thiệu một số nội dung công tác kinh tế và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội cũng như một số chế độ  chính sách đối với CCB và hội viên CCB Việt Nam.
Cũng tại lớp tập huấn này Hội CCB thị xã sẽ giải đáp các ý kiến liên quan đến quá trình hoạt động của cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn thị xã.
Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ hội CCB trên địa bàn thị xã nắm rõ nội dung nghị quyết Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VII cũng như nghiệp vụ công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội CCB các cấp phát động. Đồng thời, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt.
Hữu Lương  – Tạ Nhật