Hội phụ nữ Cửa Lò đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước(Phát sóng NTV:9/3/2020)

Đăng ngày 09/03/2020

5 năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nên Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Cửa Lò đã thu được nhiều kết quả đáng mừng, đặc biệt là đời sống của hội viên được nâng cao.