Hiệu quả hoạt động của tổ tư vấn hỗ trợ du khách TX Cửa Lò

Đăng ngày 05/07/2019

Là địa chỉ tin cậy của du khách khi cần tiếp nhận và giải đáp những thông tin, hơn 2 năm đi vào hoạt động, tổ tư vấn hỗ trợ du khách Cửa Lò ngày càng để lại dấu ấn tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.