HĐND phường Thu Thủy, Nghi Hương, Nghi Thủy, Nghi Hòa tổ chức kỳ họp lần nhứ I

Đăng ngày 24/06/2016

hdtt

Tại Thu Thủy, sau khi thông qua Nghị quyết xác nhận đủ tư cách người đại biểu HĐND của 25 đại biểu trúng cử, kỳ họp đã tiến hành bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐND phường; bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường và các ban của Hội đồng, các thành viên UBND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

hdtt3

Với tinh thân dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỳ họp đã bầu ra các chức danh chủ chốt trúng cử với số phiếu 100%.

hdtt1

Theo đó, ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy đã trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐND phường, ông Nguyễn Thanh Tuyền tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND phường Thu Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

hdnh

hdnh1

hdnh2

Tại Nghi Hương, các đại biểu HĐND phường cũng đã tán thành kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thống nhất bầu ông Trần Minh Lương, Bí thư Đảng ủy phường  tiếp tục tái đắc cử vào chức danh Chủ tịch HĐND phường, bầu ông Hoàng Văn Việt – Phó chủ UBND phường trúng cử chức danh phó chủ tịch HĐND phường, ông Hoàng Thái Sơn tiếp tục tái đặc cử Chủ tịch UBND phường Nghi Hương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 hdnt

Còn tại Nghi Thủy, ông Võ Văn Tuất – Bí thư Đảng ủy phường đã trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐND phường, ông Võ Văn Lý tiếp tục tác đắc cử Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

hdnt1

hdnt2

Sau khi bầu xong các chức danh, HĐND các phường cũng đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH – QP- AN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016.

 hdnh9

Cùng ngày, HĐND phường Nghi Hòa đã tiến hành bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, các trưởng ban HĐND, bầu chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên UBND phường. 100% đại biểu tán thành bầu ông Trần Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy tái cử chức Chủ tịch HĐND phường và ông Lê Thanh Giang giữ chức chủ tịch UBND phường Nghi Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

hdnh3

Tại kỳ họp này, các đại biểu còn được nghe UBND phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; Nghe báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015, tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016; Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trong đợt tiếp xúc với cử tri trước cuộc bầu cử HĐND phường khóa XVIII cũng như thông qua một số nhiệm vụ quan trọng khác của địa phương.

Sau khi thảo luận các nội dung trên, HĐND phường Nghi Hòa đã thông qua nghị quyết của kỳ họp.

Đàm Hiền – Duy Quý