HĐND thị xã giám sát thực hiện công tác bàn giao các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn

Đăng ngày 24/10/2023

Sáng ngày 24/10, Đoàn giám sát Ban kinh tế – xã hội -Hội đồng nhân dân thị xã do bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban kinh tế – xã hội HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã về tình hình thực hiện công tác bàn giao các công trình đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2019 đến nay trên địa bàn thị xã. Cùng đi có các thành viên Đoàn giám sát, thành viên Ban pháp chế và Phòng quản lý đô thị thị xã. Cùng tham gia với đoàn có các ông: Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò; Hoàng Sỹ Cường – Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Thị uỷ, Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã, từ 2019 đến nay, Ban đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng 39 công trình. Các công trình này khi đưa vào sử dụng thì đều đảm bảo các điều kiện, như: Đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; Các giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật; Công tác thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng; Tuân thủ các quy định của pháp luật…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khiến nhiều dự án bị chậm, dẫn đến bàn giao chậm so với tiến độ hoặc đang bị tạm dừng, đó là: Nguồn vốn cho đầu tư xây dựng rất hạn chế; Giá một số vật liệu, vật tư xây dựng tăng… làm tăng tổng mức đầu tư của dự án, dự án kéo dài; Thiếu nguồn vốn bố trí chi trả tiền GPMB, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án; Nguồn vốn chi trả xây lắm cho các dự án chậm, không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế thi công của dự án…

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được và nguyên nhân một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban kinh tế – xã hội HĐND thị xã đề nghị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã làm rõ thêm những tồn tại, vướng mắc và bất cập trong xây dựng cơ bản để sau giám sát HĐND thị xã có cơ sở xem xét và giải quyết./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật