HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tổ chức thành công kỳ họp thứ VI

Đăng ngày 19/07/2022

Sáng 19/7, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần thẳng thắn, khách quan và cầu thị, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành chương trình, nội dung và bế mạc kỳ họp thứ VI.

Trong phiên làm việc sáng 19/7, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tiếp tục với nội dung nghe báo cáo tổng hợp thảo luận tại các tổ. Theo đó 3 tổ thảo luận chiều 18/7 với 27 ý kiến tập trung vào 8 nhóm vấn đề đó là: quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, điện; thu ngân sách, thuế, quản lý giá cả; cải cách hành chính; chế độ chính sách, công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quản lý đất đai, đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; khai thác hải sản, phát triển nông nghiệp và nhóm vấn đề về an ninh trật tự. Thảo luận tại hội trường có thêm 5 ý kiến trao đổi thêm và một số kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng HĐND thị xã mở để phục vụ kỳ họp. Đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị thị xã liên quan đã giải trình các ý kiến thảo luận của đại biểu và kiến nghị của các tổ và cử tri phản ánh. Nhìn chung, các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn thể hiện trách nhiệm cao, phản ánh khá đầy đủ những kiến nghị của cử tri; việc giải trình, trả lời chất vấn cơ bản đúng trọng tâm, trọng điểm.

 Thay mặt lãnh đạo thị xã, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã làm rõ thêm trách nhiệm của UBND thị xã trong việc tiếp tục chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực trong giai đoạn tới.

Tiếp đó, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI nghe, xem xét và biểu quyết thông qua các tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2021; nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; nghị quyết về việc tăng thu ngân sách, bổ sung, điều chỉnh phân bổ ngân sách và danh mục đầu tư công năm 2022; nghị quyết của Thường trực HĐND thị xã về chương trình giám sát năm 2023 của H ĐND thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò đánh giá cao  kết quả phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản của thị xã trong 6 tháng đầu năm cũng như công tác chuẩn bị của các phòng, ban, đơn vị liên quan cho kỳ họp thứ VI. Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò đề nghị UBND thị xã ngay sau kỳ họp này chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nghị quyết của kỳ họp thứ VI, HĐND thị xã khóa VI Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thị xã phát huy tinh thần quyết tâm và ra sức thi đua lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập thị xã. Phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

                                                Hữu Lương – Ngọc Ánh