HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tổ chức kỳ họp thứ XII

Đăng ngày 01/11/2023

Sáng ngày 1/11/2023, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ XII, kỳ họp chuyên đề để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có bà Phạm Thị Hồng Toan  – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thị ủy, các ông, bà trong Ban Thường vụ Thị ủy, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các Ủy viên UBND và 27 vị đại biểu HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng của HĐND thị xã, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, các đại biểu HĐND thị xã được chia làm 3 tổ thảo luận với tinh thần dân chủ, trách nhiệm,  khách quan kết hợp những thông tin qua nắm bắt dư luận, phản ánh của cử tri và Nhân dân, quá trình theo dõi, giám sát của cá nhân để có cơ sở bỏ phiếu một cách công tâm nhất.

Kết quả, 18 người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu không có người có phiếu tín nhiệm thấp; tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao chiếm phần lớn, trong đó ông Lê Thanh Long -–Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; ông Võ Văn Lý -–Trưởng phòng Giáo dục đào tạo thị xã; ông Hoàng Thanh Sơn -–Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã có 100% phiếu tín nhiệm cao.

Danh sách cụ thể như sau:

Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tiếp đó, HĐND thị xã xem xét, thông qua các Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn  2021 – 2025; phê chuẩn kế hoạch đầu tư một số công trình cấp thiết năm 2024 như đầu tư, mở rộng đường Nguyễn Sinh Cung và việc điều chỉnh tăng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 – 2025. Đồng thời, biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp với 100% đại biểu tán thành.

                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh