HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 2

Đăng ngày 28/07/2021

Chiều ngày 28/7, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI , nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp đột xuất. Các đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đồng chủ trì. Tham dự kỳ họp có đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, trưởng một số phòng ban, đơn vị, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể thị xã cùng  các vị đại biểu HĐND Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp, đồng chí Võ Văn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã thông qua Tờ trình về việc bố trí vốn từ ngân sách thị xã giai đoạn 2021 – 2025 để đầu tư các dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 46 đến bến số 5, bến số 6 Cảng Cửa Lò; nhà Văn hóa khối Hải Nam phường Nghi Hải và nhà Văn hóa khối 2 phường Nghi Thu.

Theo báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc phân bố nguồn ngân sách Thị xã giai đoạn 2021 – 2025 để bố trí đầu tư xây dựng do Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã khóa VI trình bày tại kỳ họp thì tổng mức đầu tư dự án đường giao thông từ Quốc lộ 46 đến bến số 5, bến số 6 Cảng Cửa Lò là 205 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 170 tỷ đồng, ngân sách thị xã 35 tỷ đồng lấy từ nguồn khai thác quỹ đất trong 2 năm 2022 và 2023; dự án nhà Văn hóa khối 2 phường Nghi Thu có tổng mức đầu tư là 3,27 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 240 triệu đồng, ngân sách thị xã 1 tỷ đồng còn lại là ngân sách phường, nguồn xã hội hóa và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác giai đoạn 2021 – 2025; còn dự án nhà Văn hóa khối Hải Nam  phường Nghi Hải có tổng mức đầu tư dự kiến là 2,54 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 240 triệu, ngân sách thị xã là 1,5 tỷ đồng, còn lại là ngân sách phường, nguồn xã hội hóa và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác giai đoạn 2021 – 2025.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã nhất trí biểu quyết, thông qua Nghị quyết của kỳ họp.

  Hữu Lương – Ngọc Ánh