HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI khai mạc kỳ họp thứ 8

Đăng ngày 20/12/2022

Sáng 20/12, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ 8. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Chu Đức Thái – Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn thị xã; Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị, trường học, các phường và các vị đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Năm 2022, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp dân nên nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND thị xã Cửa Lò khoá VI đề ra đều đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 11235 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2021; Bình quân giá trị gia tăng đạt 127 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách ước đạt 673,6 tỷ đồng, bằng 179,3% so với dự toán tỉnh giao, tổng chi ngân sách 573,3 tỷ đạt 141,3% so với dự toán tỉnh giao. Văn hoá xã hội có nhiều điểm nhấn ấn tượng, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan đánh giá cao với những kết quả đạt được trong năm 2022; đồng thời đưa ra một số định hướng trọng tâm để HĐND thị xã thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2023; qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội Cửa Lò phát triển.

Tại kỳ họp này,  HĐND thị xã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2022; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, QPAN, thu chi ngân sách nhà nước, phân bổ quỹ tiền lương cho cán bộ hợp đồng, kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023; nghe đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn thị xã  báo cáo kết quả kỳ họp thứ  11 của HĐND tỉnh. Báo cáo tóm tắt về kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, các kiến nghị của cử tri quan tâm tại kỳ họp trước; UBMT Tổ quốc Việt Nam Thị xã Cửa Lò thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN Thị xã với HĐND và UBND Thị xã…

Trong phiên thảo luận, nội dung tập trung vào việc thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Thảo luận về vấn đề thu, chi ngân sách nhà nước, xây dụng cơ bản, giải phóng mặt bằng và một số nội dung khác trình tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, HĐND thị xã xem xét và biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết của kỳ họp.

       Hữu Lương – Ngọc Ánh