HĐND phường Thu Thuỷ khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9

Đăng ngày 07/05/2024

Chiều ngày 7/5, HĐND phường Thu Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 9 để thực hiện quy trình, thủ tục thông qua Nghị quyết việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Các ông: Nguyễn Đình Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Trọng Bảo – Phó Chủ tịch HĐND phường đồng chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề lần này đã nghe báo cáo của UBND phường về tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và thông qua Tờ trình về việc ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Thực hiện hướng dẫn của cấp trên, thời gian qua, phường Thu Thuỷ đã tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để người dân hiểu rõ ý nghĩa của Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh. UBND phường đã tổ chức 4 cuộc họp triển khai thực hiện, 4/4 khối đã tiến hành việc lấy ý kiến cử tri, gửi phiếu lấy ý kiến và tổ chức họp thẩm định kết quả lấy ý kiến tại các khối. Toàn phường  có 2.850 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 100%, trong đó có 2.644 cử tri đồng ý (đạt 92,8%), có 206 cử tri không đồng ý.

Tại kỳ họp, Ban pháp chế HĐND phường đã thông qua báo cáo kết quả thẩm tra việc lấy ý kiến cử tri; Các vị đại biểu HĐND phường đã biểu quyết, nhất trí với kết quả việc lấy ý kiến cử tri với Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Kỳ họp lần này còn tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường Thu Thuỷ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Lê Thị Kim Anh do được chuyển vị trí công tác, đảm nhận chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN phường Thu Thuỷ, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Thu Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã diễn ra trong một buổi và tiến hành các nội dung theo kế hoạch đề ra, đồng thời thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết và bế mạc kỳ họp đúng thời gian quy định./.

Dương Tân – Tạ Nhật