HĐND phường Nghi Thu kỳ họp thứ 11, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đăng ngày 29/12/2015

hdndnthu

Năm 2015. tổng giá trị sản xuất của phường Nghi Thu đạt trên 2.490 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2014; Trong đó, các ngành dịch vụ, thương mại đạt 442 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng đạt 2.035 tỷ đồng và nông nghiệp đạt 19,4 tỷ đồng.  Thu ngân sách đạt 103 % kế hoạch, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa 95,9%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,8%… Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, ý tế được chú trọng, QP – AN được giữ vững, ANTT được đảm bảo.

Kỳ họp thứ 11, HĐND phường Nghi Thu cũng đã nghe và cho ý kiến đối với các báo cáo  về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2016; báo cáo kiểm điểm về công tác chỉ đạo điều hành năm 2015; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Nghe phát biểu của UBMTTQ phường về vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền và tâm tư nguyện vọng của cử tri trên địa bàn phường.

Đàm Hiền – Đậu Thuận