HĐND phường Nghi Hải khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 5. 

Đăng ngày 05/01/2023

Sáng 5/1/2023, HĐND phường Nghi Hải khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức kỳ họp thứ 5. Các đồng chí: Ngô Bình Sơn – Phó ban Tổ chức Thị ủy, Phó trưởng Đoàn chỉ đạo của thị xã tại phường Nghi Hải;  Trung tá Trần Văn Thảo –  Chính trị viên, BCH quân sự thị xã, các đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể,  đại diện một số doanh nghiệp, khối dân cư  và các vị đại biểu HĐND phường Nghi Hải khóa VI tham dự.
Năm 2022, phường Nghi Hải đã khắc phục các khó khăn, nỗ lực thi đua đạt và vượt 25/27 chỉ tiêu HĐND phường giao. Trong đó tổng giá trị sản xuất ước đạt 1225 tỷ đồng, bằng 104% chỉ tiêu thị xã giao, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng dịch vụ ước đạt 412,6 tỷ đồng, đạt 112,3% kế hoạch HĐND phường giao. Thu ngân sách đạt 257%, chi ngân sách đạt 168% kế hoạch HĐND phường giao. Phường cũng luôn chú trọng đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động, chăm lo đến các đối tượng chính sách và công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế. Qua đó góp phần giảm 0,2% hộ nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tư pháp, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh luôn đảm bảo.
Tại kỳ họp, UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của Nghi Hải và kiểm điểm điều hành, chỉ đạo của UBND phường năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm trước, trong và sau kỳ họp thứ IV, HĐND phường khóa VI. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND phường  trong năm 2022; Nghe UBMTTQVN phường Nghi Hải thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ với HĐND, UBND  phường. Nghe đại biểu HĐND thị xã báo cáo kết quả kỳ họp thứ VIII  HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI. Tiếp đó, các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn các nội dung của kỳ họp, trọng tâm là các giải pháp phát triển du lịch dịch vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo cũng như  tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Nghi Hải. Đồng thời xem xét, biểu quyết thông qua các tờ trình và Nghị quyết của kỳ họp thứ 5, HĐND phường khóa 6, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh