HĐND Nghi Tân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ 6

Đăng ngày 06/01/2023

Sáng ngày 6/1, HĐND phường Nghi Tân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 6. Tham dự kỳ họp có đ/c Chế Đình Sơn, Phó ban dân vận Thị ủy, phó đoàn chỉ đạo phường Nghi Tân, các đại biểu HĐND Thị xã bầu trên địa bàn cùng các đại biểu HĐND phường.
Theo báo cáo của UBND phường Nghi Tân tại kỳ họp thứ 6, năm 2022 tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn đã đạt được kết quả quan trọng. Trong năm phường đã đề ra 27 chỉ tiêu, và đã có 25 hoàn thành, theo đó tổng giá trị sản xuất đạt 876,861 tỷ đồng bằng 109,3% kế hoạch thị xã và đạt 117,2% kế hoạch HĐND phường giao, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 750 triệu đồng, đạt 139,9% kế hoạch Thị xã và 129,3%HĐND phường giao. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, an sinh xã hội thực hiện tốt, văn hóa, giáo dục được chú trọng chăm lo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.
Ngoài đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023, tình hình thu chi ngân sách năm 2022, nhiệm vụ 2023, kỳ họp thứ 6 HĐND phường Nghi Tân phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 còn báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND kiến nghị sau kỳ họp thứ 4 đến nay; Báo cáo tình hình hoạt động HĐND phường năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, được nghe kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 6 HĐND phường Nghi Tân khóa VI nhiệm kỳ 2021- 2026 được diễn ra trong thời gian 1 ngày. Vào buổi chiều, chương trình tiếp tục với các nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.
Mỹ Hạnh – Duy Quý