Gương mẫu giữa cuộc sống đời thường của các gia đình chính sách ở Cửa Lò (phát sóng NTV ngày 5/7/2021)

Đăng ngày 05/07/2021