Góc nhìn cuộc sống: Cửa Lò lan tỏa phong trào xây dựng ngõ phố văn minh (phát sóng NTV ngày 21/12/2019)

Đăng ngày 24/12/2019

Xây dựng đường cờ, đường hoa, đường điện…để ngõ phố văn minh hơn, xanh – sạch – đẹp hơn là những cách làm được người dân Thị xã Cửa Lò thực hiện tốt trong thời gian qua. Qua đó, không chỉ  góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng đô thị văn minh,hiện đại mà còn tạo nên một tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.