Giao ban công tác dân số Cửa Lò:Băn khoăn về việc cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách dân số

Đăng ngày 24/03/2015

Dan-so4

Dan-so5Tại buổi giao ban, những người về dự đã tập trung thảo luận về kết quả đã đạt được trong năm 2014 và quý 1/2015, những hạn chế, vướng mắc đang gây khó khăn trong công tác dân số và những giải pháp trong thời gian tới. Một vấn đề được rất nhiều đại biểu quan tâm là việc trong thời gian vừa qua, tình trạng sinh con thứ 3, kể cá cán bộ Đảng viên giữ chức vụ chủ chốt ở một số ngành, đơn vị thuộc Thị xã Cửa Lò có chiều hướng gia tăng.Dư luận đặt câu hỏi về các trường hợp vi phạm chính sách dân số sinh con thứ 3 của Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Cửa Lò Trương Văn Luận, Phó ban quản lý dự án Thị xã Doãn Văn Lâm, Phường đội trưởng phường Nghi Hải Nguyễn Văn Cường và một số cán bộ, công chức, đảng viên khác là những tiền lệ xấu khiến việc vận động người dân thực hiện các chính sách dân số lại càng khó khăn hơn.Một vấn đề nữa là việc xử lý vi phạm sinh con thứ 3 trở lên ở các phường, nhất là các phường vùng giáo; Việc đánh giá, xếp loại các tổ chức, đoàn thể có hội viên, đoàn viên vi phạm chính sách dân số, đặc biệt là ở  1 số  khối xóm chưa nghiêm túc cũng làm cho việc triển khai các quy định về KHHGĐ chỉ ở mức vừa phải..

Dan-so2

Dan-so1

Trong kế hoạch quý 2/2015 và thời gian tới, Ủy ban nhân dân TX Cửa Lò yêu cầu Ban chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ mở rộng tiếp trục phát huy những kết quả đạt được, chỉ đạo, phối hợp tốt hơn nhiệm vụ được phân công để triển khai có hiệu quả công tác Dân số-KHHGĐ ở Cửa Lò. Trước mắt tập trung triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ trên tất cả các phường từ ngày 31/3/2015 đến ngày 9/4/2015 sắp tới.

                                                                             PV  thực hiện