Giám đốc- TBT Đài PT-TH Nghệ An làm việc với Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An

Đăng ngày 28/03/2014

 

Những năm gần đây, Trường cao đẳng du lịch thương mại Nghệ an đã đa dạng hóa loại hình đào tạo với đầy đủ chương trình, giáo trình các chuyên ngành của các hệ và đào tạo gắn với thực tế cơ sở. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học. Ngoài ra, trường còn có sự phối hợp thường xuyên với các đơn vị liên quan để tư vấn, hướng nghiệp và giải quyết việc làm sau đào tạo. Nhờ đó số học sinh sinh viên thi tuyển vào trường hàng năm tăng từ 10 – 20%. Đây là cơ sở quan trọng đề thực hiện đề án nâng cấp trường từ cao đẳng lên Đại học.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng ban của đài PTTH Nghệ an đã đề xuất nhiều giải pháp tuyên truyền nâng cao chất lượng dạy học cũng như quảng bá hình ảnh của trường tới các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Duy Ngoãn – Giám đốc – Tổng biên tập Đài PTTH tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, và hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong việc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền năm 2012 với Trường cao đẳng du lịch thương mại Nghệ an.

Theo: Hữu Lương