Gặp mặt các nhà giáo đi B, thân nhân gia đình liệt sỹ.

Đăng ngày 29/06/2015

GDB

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đáp lời gọi của Đảng “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, từ năm 1969 đến năm 1974 Nghệ an có 182 nhà giáo đi B, tham gia chiến đấu ở chiến trường Khu 5, Quảng trị và Nam Bộ. Trong đó có 14 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, 2 người bị bắt và 2 người bị tù đày. Sau chiến tranh một số nhà giáo ở lại công tác ở miền Nam, nhưng phần lớn các nhà giáo trở về quê hương tiếp tục sự nghiệp trồng người và hiện nay đã nghỉ hưu, nhưng vẫn tâm huyết với ngành giáo dục, đều là hội viên hội giáo chức nhiệt tình và mẫu mực. Đến nay đã có 36 nhà giáo do di chứng chiến tranh, tuổi già sức yếu đã qua đời nơi quê mẹ.

GDB1

GDB2

Tại buổi gặp mặt, các nhà giáo đã cùng nha ôn lại những hồi ức đẹp, những mất mát hy sinh của đồng đội trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Nhà giáo đi B là lực lượng “đặc biệt tinh nhuệ” trên lĩnh vực giáo dục, tư tưởng văn hóa vừa cầm bút, cầm súng, bám dân, bám đất vừa làm công tác đào tạo, xây dựng phong trào giáo dục, xây dựng trường lớp, chống càn, diệt ác, trừ gian góp phần củng cố và mở rộng vùng giải phóng… với tinh thần yêu nước nồng nàn, quyết tâm, các nhà giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

                                                            Thanh Bình- Duy Quý