Dự kiến tháng 10 tới, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An được chi trả mức lương mới

Đăng ngày 22/09/2023

(Baonghean.vn) – Dự kiến, đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới.

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng. Mức lương cơ sở mới tăng 20,8% so với mức lương cơ sở trước đó (1,49 triệu đồng/tháng).

Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau khi Nghị định 24/2023 có hiệu lực hơn 2 tháng rưỡi, qua tìm hiểu thì hầu hết các đối tượng hưởng lương, phụ cấp quy định tại Nghị định tại tỉnh Nghệ An như cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập… vẫn chưa được hưởng mức lương cơ sở mới.

lương ảnh minh họa.jpg
Ảnh minh họa.

Chị Đinh Thị Kiều Trinh – Phó trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: “Hệ số lương hiện tại của tôi là 3,33 và phụ cấp chức vụ là 0,3, nếu hưởng theo mức lương cơ sở mới thì mỗi tháng số tiền lương của tôi sẽ tăng thêm khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay các công chức như chúng tôi vẫn chưa được nhận lương theo mức lương cơ sở mới”.

Chị Đoàn Thanh Tú – Cán bộ Văn hóa xã Minh Châu (Diễn Châu) cho biết: “Tôi được xếp ngạch công chức loại A1, với hệ số lương hiện tại của là 3,66 (bậc 5). Theo mức lương cơ sở mới thì lương hằng tháng của tôi tăng thêm hơn 1,1 triệu đồng – số tiền đáng kể so với mức sống ở vùng nông thôn. Do đó, đội ngũ công chức cấp xã như chúng tôi rất mong chờ được nhận mức lương mới”.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Báo Nghệ An, ông Hồ Nghĩa Đức – Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính Nghệ An cho biết: Tại thời điểm 1/7/2023, Nghệ An được giao chỉ tiêu 3.292 cán bộ, công chức; 56.776 viên chức (đã bao gồm 2.820 giáo viên được bổ sung theo Quyết định số 72-QĐTW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng); 95 người làm việc tại các tổ chức Hội; 1.373 giáo viên mầm non hợp đồng hưởng lương theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh; 9.480 công chức cấp xã và 5.768 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 3.799 người ở thôn và tổ dân phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Quỹ lương và các khoản có tính chất lượng do ngân sách nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đảm bảo theo mức lương cơ sở cũ (1,49 triệu đồng) là 772 tỷ đồng/tháng.

Ngày 17/7/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Nghị định số 42/2023/NĐ-CP (hiệu lực thi hành từ 31/8/2023); trong đó quy định: “Các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2023 đã được giao và nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này; báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên về nhu cầu kinh phí còn thiếu (nếu có) để xử lý theo quy định”.

Sở Tài chính đã kịp thời ban hành Công văn số 3284/STC-NST ngày 20/7/2023 gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai Thông tư số 50/2023/TT-BTC, trong đó quy định rõ: “Đối với các ngành, đơn vị và địa phương có nguồn thực hiện cải cách tiền lương hiện tại đơn vị thì được sử dụng để chi trả cho cải cách tiền lương năm 2023 theo quy định và được cấp bù số còn thiếu (nếu có) sau khi Sở Tài chính xác định nhu cầu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định”.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, từ thời điểm Thông tư số 50/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành (31/8/2023), các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương được chủ động chi trả mức lương cơ sở mới (1,8 triệu đồng) từ nguồn nguồn hiện có tại đơn vị theo quy định.

Theo trao đổi với Kho bạc Nhà nước Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều đơn vị đã thực hiện rút dự toán chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo mức lương mới (1,8 triệu đồng/tháng).

Đối với các đơn vị và địa phương chưa đủ nguồn chi trả, trên cơ sở đề xuất của đơn vị và địa phương về nhu cầu còn thiếu, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (đợt 1) năm 2023 tại Công văn số 4373/STC-NST ngày 19/9/2023, số tiền là 443 tỷ 975 triệu đồng; trong đó: Khối đơn vị cấp tỉnh 28 tỷ 925 triệu đồng và cấp huyện 415 tỷ 50 triệu đồng.

Dự kiến trong tháng 10/2023, 100% các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ chi trả đầy đủ chế độ tiền lương theo mức lương cơ sở mới.