Đón bình minh trên Biển Cửa Lò

Đăng ngày 24/04/2017

Chương trình khám phá Nghệ An hôm nay của Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An hôm nay sẽ đưa mọi người đến đón bình mình trên biển Cửa Lò Nghệ An

https://www.youtube.com/watch?v=k8AR_odPxec