Đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền phường Nghi Hương với người dân

Đăng ngày 09/07/2022

Sáng ngày 9/7, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Nghi Hương đã có buổi đối thoại trực tiếp với người dân trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo phường Nghi Hương đã báo cáo khái quát về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của địa phương .

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, buổi đối thoại đã ghi nhận 6 ý kiến với 15 đề xuất, kiến nghị của người dân như: vấn đề vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, giao thông thủy lợi; tình trạng lấn chiếm đất trái phép; chế độ đền bù đất nông nghiệp liên quan đến dự án Hồng Thái Ship; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ hỗ trợ Covid-19 cho người dân; vấn đề quy hoạch, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công tác tiếp dân, tinh thần thái độ của một số cán bộ, trạm y tế phường đối với người dân…Sau khi tiếp thu ý kiến từ người dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, đồng thời tiếp nhận và chuyển cấp các kiến nghị vượt cấp.

Hội nghị diễn ra là dịp để người dân tham gia đóng góp các ý kiến, đề xuất của mình với cấp uỷ, chính quyền nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong các lĩnh vực. Từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

                                      Phan Thành- Tạ Nhật