Đoàn phường Nghi Tân triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Đăng ngày 04/11/2021

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, vừa qua, Đoàn phường Nghi Tân phối hợp với lực lượng tổ dân phố và các nhà trường triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn phường.

Theo đó, đoàn phường đã tổ chức đội tình nguyện gồm 12 người phối hợp với các lực lượng ra quân vào giờ cao điểm đưa đón học sinh tại khu vực cổng các trường học, triển khai các hoạt động cụ thể như: kiểm tra, đo thân nhiệt, sát khuẩn phòng chống Covid-19; Hướng dẫn cho các bậc phụ huynh khi đưa đón con đậu, đỗ xe ngăn nắp, đúng nơi quy định; Hướng dẫn học sinh di chuyển đúng hàng lối, giữ khoảng cách. Đồng thời tham gia tuyên truyền các bậc phụ huynh, học sinh nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ đoàn phường trong tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm an toàn giao thông tại các cổng trường học. Được biết, ngoài đoàn phường Nghi Tân, thời gian qua, nhiều tổ chức đoàn trên địa bàn thị xã cũng tổ chức mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” hiệu quả. Mô hình này đã được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông và đảm bảo mỹ quan, an ninh trật tự tại các cổng trường học, góp phần đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19.

Dương Tân