Đoàn khảo sát Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thị ủy và các phòng, ban thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 10/10/2022

Chiều 10/10, Đoàn khảo sát Ban Dân vận Tỉnh ủy do ông Hoàng Đình Tuấn – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Thị ủy và các phòng, ban thị xã Cửa Lò để nghe đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Chương trình hành động số 16 ngày 1/7/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Dự hội nghị có đại diện các ban ngành của tỉnh. Về phía thị xã có đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; trưởng các ban xây dựng Đảng và một số phòng ban của thị xã, đại diện 2 phường Nghi Hải và Nghi Tân cùng dự. 

Qua 20 thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/TW, toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã Cửa Lò đã nổ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực. Về kinh tế tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng. Văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.  Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Hoạt động của HĐND và UBND các cấp ngày một hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Sự thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường. Chính trị, xã hội  ổn định, Quốc phòng an ninh không ngừng được củng cố.

 

Thay mặt Đoàn khảo sát, ông Hoàng Đình Tuấn – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà thị xã đã đạt được; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Cửa Lò khắc phục các hạn chế và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Chương trình hành động số 16 ngày 1/7/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để góp phần đưa kinh tế xã hội Cửa Lò ngày càng phát triển.

                                                                              Hữu Lương – Duy Quý